Účtovníctvo

Ponúkame Vám našu spoluprácu najmä v nasledujúcich oblastiach:

  • účtovné poradenstvo a konzultácie (telefonické, mailové a osobné konzultácie s našimi odborníkmi)
  • riešenie rozsiahlejších alebo špečifických účtovných problémov a zadaní (napríklad komplexný servis v oblasti podnikových kombinácií alebo kapitálových akvizícií)
  • spolupráca a konzultácia pri zostavovaní účtovných uzávierok
  • spolupráca v oblasti konsolidácie
  • spolupráca v oblasti účtovnej metodiky
  • … a veľa ďalšieho

Kontakt

Eppo, spol. s r.o. Petöfiho 35
Lučenec
98401
047 4320 608 zigova@lc.psg.sk